Uncategorized

Inställd träning

All träning för barn- och ungdomar i föreningen ställs in tills åtminstone efter påsk, med anledning av nya direktiv från folkhälsomyndigheten om smittspridning av Covid-19. Se mail som skickats till alla medlemmar i föreningen.

Angående Coronaviruset Covid-19

Hindås GF fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd som senast idag uppmanade till att ha fortsatta idrottsaktiviteter för barn och unga, givetvis med strikta hygienråd. Mer att läsa finns på dessa länkar: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/

Hopplösa på torsdagar inställd tills vidare

Med hänsyn till Covid-19 har Ingela bestämt sig för att ställa in träningarna på torsdagar för att minimera risken av smitta då det är många äldre som tränar i denna grupp. När det blir aktuellt för träningen att börja igen kommer det meddelas på facebook, hemsida och lappar vid ICA.

Information om Coronaviruset COVID-19

Hindås GF fortsätter som vanligt med sina aktiviteter tillsvidare. Vi bevakar och följer gymnastikförbundets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Att träna vid sjukdom är varken bra för den enskildes hälsa eller omgivningen hälsa och vi förutsätter att alla våra medlemmar, ledare och övriga delaktiga i föreningen tänker på detta. Följande taget från gymnastikförbundets hemsida: Vårsäsongen har inletts …

Information om Coronaviruset COVID-19 Läs mer »

Årsmöte 23/2 kl 16:00

Välkomna till årsmöte den 23/2 kl 16:00 i Hindås idrottshall, sportvägen 1. Dokument finns under “Om föreningen/dokument” https://hindasgymnastik.se.loopiadns.com/om-foreningen/