Styrelsen

Styrelse 2021-2022
Ordförande – Fredrik Sjolid
Kassör – Fredrik Sjolid

Ledamöter 
Anna Bogfors
Helene Eckhardt
Åsa Hällerö
Laila Billström

Revisor
Jonas Ekwall

För kontakt använd info@hindasgymnastik.se