Styrelsen

Styrelse 2023-2024
Ordförande - Fredrik Sjolid
Kassör - Jennie Johansson
Ledamöter 
Laila Billström
Åsa Hällerö
Helene Eckhardt
Annelie Lindberg
Ida Larsson
Jennie Johansson
Revisor
Jonas Ekwall

För kontakt använd info@hindasgymnastik.se