Styrelsen

Styrelse 2019-2020
Ordförande – Fredrik Sjolid
Kassör – Fredrik Sjolid

Ledamöter 
Anna Bogfors
Ylva Ekwall
Åsa Hällerö
Frida Dohlnér
Pernilla Karlsson
Revisor
Jonas Ekwall

För kontakt använd info@hindasgymnastik.se