Om föreningen

Hindås Gymnastikförening startades 1952 av några alerta damer som ville gymnastisera. Idag är vi en ”glad pensionär” som har blicken mot framtiden utan att glömma allt fint som hänt genom åren. 

Vi har verksamhet för alla, oavsett ålder. Bamsegympa för de allra minsta, via barn- och ungdomsgymnastik och för vuxna motionsträning eller ”Hopplös” träning.  Idag har vi över 500 aktiva medlemmar och anses därför vara en större förening.

Hindås GF är en förening där alla skall känna sig välkomna, och där vi värnar om varandra och varandras olikheter. När du tränar hos oss skall du känna dig inkluderad och sedd!  Vi arbetar efter gymnastikens Uppförandekod och följer såväl regler som rekommendationer från Svenska Gymnastikförbundet och Riksidrottsförbundet. 

Skulle du uppleva något du reagerar över, negativt som positivt, är vi jättetacksamma om du kontaktar oss. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss. 

Försäkring

Våra medlemmar är försäkrade genom Svenska Gymnastikförbundet i Euro Accident. Kontakten med försäkringsgivaren sker genom  försäkringsmäklaren Pensum. En basförsäkring gäller all gymnastikträning  samt resa till och från sådana aktiviteter för dig som betalt din medlemsavgift. 

Våra lokaler

Vi bedriver vår verksamhet i Hindås Idrottshall,  Hindåsskolans gymnastiksal samt Gaddenskolan i Bollebygd.

Gymnastikens Uppförandekod

Gymnastikens Uppförandekod gäller för alla aktiva inom svensk gymnastik, oavsett om du är styrelsemedlem,  ledare, förälder eller på annat sätt engagerad inom föreningen;

  1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.
  2. Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens  utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
  3. Vi är goda förebilder.
  4. Vi respekterar allas lika värde.
  5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
  6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
  7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.
  8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.

Schema för alla pass

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

SöndagVåra sponsorer