Tävlingsgrupper

För att vara med i tävlingsgrupp krävs förkunskaper i gymnastik. Platser till dessa grupper tillsätts från någon av föreningens träningsgrupper. En sådan gruppförflyttning görs alltid i samråd ledarna emellan. Man tar då hänsyn till gymnastens färdigheter, intresse samt mognad. Detsamma gäller för flytt inom tävlingsgrupperna. Förflyttningen sker även i samråd med barnets föräldrar, då det krävs mer träningstid, engagemang och arbete i föreningen att vara med i en tävlingsgrupp.

RTd

Vår nybörjartrupp i vår tävlingsgrupp. Tränar 2 ggr/vecka och är med på 1-2 tävlingar/termin.

RTc

Fortsättningsgrupp som är nästa nivå kunskapsmässigt efter RTd. Tränar tillsammans med RTb 2 ggr/vecka och tävlar ca 2 ggr/termin.

RTb

Gruppen som samkör träning 2 ggr/vecka med RTc men ställer något högre krav på gymnastens färdigheter. Tävlar ca 2 ggr/termin.

RTa

Vår näst högsta grupp inom tävlingsverksamheten. Tränar 3 ggr/vecka och är med på ca 2 tävlingar/termin.

RM

Föreningens mest avancerade trupp tekniskt sett där det erfarenhetsmässigt krävs många år av gymnastik. Tränar 3 ggr/vecka och har ca 2 tävlingar/termin.Våra sponsorer