Tävlingsgrupper

För att vara med i tävlingsgrupp krävs förkunskaper i gymnastik. Platser till dessa grupper tillsätts från någon av föreningens träningsgrupper. En sådan gruppförflyttning görs alltid i samråd ledarna emellan. Man tar då hänsyn till gymnastens färdigheter, intresse samt mognad. Detsamma gäller för flytt inom tävlingsgrupperna. Förflyttningen sker även i samråd med barnets föräldrar, då det krävs mer träningstid, engagemang och arbete i föreningen att vara med i en tävlingsgrupp.

Cerise

Tränar 3 ggr/vecka och tävlar ca 1-2 ggr/termin

Röd

Tränar 3 ggr/vecka och tävlar ca 1-2 ggr/termin.

Violett

Tränar 3 ggr/vecka och tävlar ca 1-2 ggr/termin.Våra sponsorer