Träningsgrupper

För de gymnaster som vill träna gymnastik, utvecklas och har roligt men som inte vill tävla.

Trupp 1

Här har vi gymnaster i varierande åldrar men med flera års gymnastik erfarenhet. Träning två ggr/veckan.

Trupp 2

Här har gymnasterna en god kännedom om gymnastikens grunder och börjar träna på svårare moment. Träning två ggr/vecka.

Trupp 3

Vi tränar på lite mer än bara grunderna i gymnastik. Ålder från 7 år och uppåt. Träning en gång/vecka.

Trupp 4

Nybörjargruppen. Här tränar vi på grunderna i gymnastik. Vi blir bättre och lär oss tillsammans. Ålder från 6 år och uppåt. Träning en gång/vecka.Våra sponsorer