Schema – HT2020

Detta hittar ni under varje rubrik på första sidan. Barn, Trupp, AG. Därefter kan ni trycka på er grupp och se de tider som avser gruppen.

Höstterminen är mellan 6 september och 13 december.