Protokoll från årets årsmöte

Nu äntligen har vi fått ordning på vårt protokoll och det finns under dokument.