Detta gäller resten av vårterminen

Vi i styrelsen har idag beslutat att vi ställer in verksamheten resten av denna termin för
grupperna med de yngsta barnen, dvs Bamse, Action, Trupp 2, 3, och 4 samt RTD och AG
nybörjare. Övriga grupper, dvs Trupp 1, RTC, RTB, RTA, RM och AG pojkar kommer
fortsätta med fys- och konditionsträning utomhus en gång i veckan.
Berörda grupper kommer få mejl av respektive ledare.

Vår förhoppning samt målsättning är att kunna träna som vanligt till hösten och då med start
av terminen söndagen den 6 september. Då vårens oplanerade och oundvikliga situation
medfört att vi inte kunnat genomföra gymnastikträning kommer vi, för de gymnaster som
väljer att fortsätta till hösten, göra ett avdrag på ca 20% av höstens terminsavgift. Detta
kommer finnas med på den faktura som skickas ut i samband med återanmälan i sommar. Vi
kommer inte att göra några återbetalningar för denna terminen.
Vår förening är naturligtvis fortfarande i behov av pengar, så det går givetvis bra att vid återanmälan ge en
donation genom att swisha en peng motsvarande full terminsavgift eller liknande, för er som
tycker det känns rimligt. Swishnummer: 123 023 2959

Vi ser fram emot att kunna träffa er alla till hösten igen. Tills dess – fortsätt rör på er, spring, hoppa och lek.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Hindås GF